MENUMENU
A guide with relevant information according to
geographic division in Albania
previous arrow
next arrow
Slider

Explore Albania

Albania Discover është e para dhe e vetmja platformë në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor e cila startoi si fituese në konkursin për sipërmarrjet e krijuara nga idetë inovative nga"Minsitria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregtisë dhe Sipërmarrjes” Platforma siguron një kanal të mirë të marketingut të bizneseve në 12 qarqe të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Kosovës. Është lehtësisht të aksesueshëm si faqe on-line. Në këtë platformë gjenden të gjitha natyrat e bizneseve (individuale, të vogla, të mesme dhe të mëdha) si dhe destinacionet turistike dhe vendodhjen e bizneseve.